Foto: Stina Evjan / Blichta

Personligt engagemang som drivkraft

Blichta drivs av styrelsen som har sju medlemmar, alla med personlig anknytning till Etiopien och vår verksamhet. Styrelsens arbete innefattar allt från medlems- och sponsorkontakter, ekonomi, information med mera.

Lars Tunander
Ordförande

Margareta Tung
Sekreterare

Karin Rappe
Ledamot

Ingegerd Nylander
Suppleant

Renée Andersson
Kassör

Agneta Tunander
Ledamot

Stina Evjan
Suppleant

© 2012 Svenska Blichtaföreningen | info@blichta.se