Foto: Andreas Gros / www.andreasgros.net

Hur kan du hjälpa till?

Det finns flera olika sätt att engagera sig i Blichta.

Medlem

Medlemmar betalar 100 kr i medlemsavgift per år, vilka oavkortligen går till vår verksamhet. Du får även ta del av årsmötesprotokoll och information om föreningen.

Sponsor

Sponsor blir du om du vill skänka en summa, men inte bli medlem. Pengarna går direkt till vår verksamhet.

Medlem och sponsor

Du som medlem och sponsor betalar 100 kr i medlemsavgift per år, samt den summa du ytterligare vill skänka. Du får samma information som en medlem.

Inbetalning

För samtliga gäller att betala in pengarna på Swish 076-204 11 70 (Lars Tunander) eller bankgironummer 145-9262 på SEB. Glöm inte att uppge ditt namn och din adress, samt om du önskar bli medlem!
© 2012 Svenska Blichtaföreningen | info@blichta.se