Foto: Stina Evjan / Blichta

Medhen Social Centre

I utkanten av Addis Abeba ligger leprasjukhuset ALERT omgivet av riklig växtlighet, blommor och träd. Alldeles intill ligger leprabyn, som liknar ett jättelikt slumområde. De flesta hus och skjul är i bedrövligt skick och vägarna i byn leriga och kladdiga.

Men öppnar du grinden till Medhen Centre är det som att kliva in i en liten oas. Här har regnperioden gett blomsterprakt istället för lervälling. Prästkragar lyser i gräsmattan och jasminer klänger över verandorna mellan de små byggnaderna som i själva verket är ombyggda containrar. De är målade i gult, brunt och vitt och liknar faktiskt en idyllisk, svensk stugby.

Några av containrarna är omgjorda till kontor eller förråd medan andra har blivit rum för utbildning och aktiviteter av olika slag, åter andra bostäder. Det här är syster Sinkaneshs hem och arbetsplats som hon byggt upp under många år.

Lärare i grunden

Syster Sinkanesh är i grunden lärare. Redan från början var hon engagerad i sociala frågor. Bland annat arbetade hon under 60-talet intensivt på lokal nivå för att fler flickor skulle gå i skolan.

I början av 70-talet erbjöds hon att åka till England för att studera sociologi. Hennes förmåga att arbeta med samhällsfrågor och kulturella attityder skulle få en chans att tas tillvara och utvecklas.

I början av 80-talet sändes hon till leprasjukhuset ALERT för att arbeta, både med patienterna och för att undervisa personal och kursdeltagare från hela Afrika i social rehabilitering av leprapatienter. En stor del av patienterna kom från den närliggande leprabyn som då hade cirka 30 000 invånare.

Folk hade börjat sända pengar till henne för att användas till patienternas sociala behov. Hon fick även en bit land av ALERT att bygga Medhen Centre på. Därifrån sköter hon fortfarande sin verksamhet.

Utbildning första steget till ändring

Syster Sinkanesh kom fram till att det bästa sättet att hjälpa leprapatienterna var att ge deras barn utbildning. Det skulle trygga både barnens och föräldrarnas framtid och göra dem ekonomiskt oberoende. I början misslyckades försöken med att skola barnen, då de misslyckades år efter år.

Skolans dåliga resurser höll med svaret: fallfärdiga byggnader, inga bänkar, inga stolar, inga som helst läromedel och långt över hundra barn i varje klassrum. Syster Sinkanesh sökte då EU-bidrag till upprustning av skolorna. Men trots god skolmiljö kan även de bästa lärare misslyckas med så stora barngrupper. En idé om ett hjälpläraroprojekt föddes, och genom detta skulle eleverna få extra hjälp i de ämnen de hade svårt att klara.

Idag har tjugofyra hjälplärare utbildats av professionella lärare. De ger nu stödundervisning åt nästan tusen barn. Och idag är det aldrig mer än tjugo barn i varje grupp. Numera klarar många barn inträdesproven till högskolan.

Personliga samtal - en viktig del för utveckling

De personliga samtalen, enskilt eller i grupp är mycket viktiga för utvecklingen i leprabyn. Alla, både ung och gammal, som på något sätt får hjälp ifrån Medhen Centre måste delta i samtalen. De leder till ökad medvetenhet, självkänsla och oberoende, det återskapar tron att man kan påverka sin egen situation.

Svårt att hjälpa alla

Medhen Social Centre har ungefär tusen barn i sina projekt. I leprabyn bor cirka femton tusen barn. Finns det möjlighet att utvidga verksamheten?

Jo, men det kan inte ske så snabbt. Det är viktigt att både de som arbetar med verksamheten och människorna i leprabyn får tid att växa med, och i, alla de projekt som pågår. Det är visserligen behoven som styr verksamheten, men om alla skolbarn i byn vill komma med i de kompletterande undervisningsprogrammen, så har man inte möjlighet till det.

Resurser räcker inte till och meningen är ju att grupperna ska hållas små. Man diskuterar möjligheten att utbilda fler hjälplärare. Att hjälpa så många som möjligt till universitetsstudier är viktigt, men alla de ungdomar som inte har formell skolutbildning måste också få stöd till att fullfölja sekreterar- och skräddarkurser. Man har också planer på att starta kurser i andra yrkesutbildningar.

Eller som en gammal man i byn uttryckte det:
- Medhen betyder återupprättelse. Innan syster Sinkanesh byggde sitt center, var den här platsen en soptipp och allmän toalett. När vi såg att en soptipp kunde förvandlas till något så vackert som Medhen Centre, förstod vi att vår situation också kan ändras.

© 2012 Svenska Blichtaföreningen | info@blichta.se